Punjabi Stories/Kahanian
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ
Mohinder Singh Joshi

Kirnaan Di Raakh Mohinder Singh Joshi

ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ

ਹਾਰ ਜਿੱਤ
ਉਹ ਰਾਤ
ਬੰਦਾ ਪਰਵਰ
ਬੇਸਮਝ
ਅਣਹੋਣੀ
ਕਾਣੀ ਬਸ
ਸ਼ੁਦਾਈ
ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ
ਸਹਾਰਾ
ਮੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ
ਇਕ ਕਿਰਨ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕੀ !
ਜਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ, ਕੀਟਾਣੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ !
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ?