ਫ਼ਿਓਦਰ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ
Fyodor Dostoyevsky
 Punjabi Kahani