ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ
Darshan Singh Ashat
 Punjabi Kahani