ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ
Mohinder Singh Sarna
 Punjabi Kahani