Punjabi Stories/Kahanian
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ
Hari Singh Dilbar

Hilune Giani Hari Singh Dilbar

ਹਿਲੂਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ

ਤਾਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਪਰਦੇਸੀ
ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਤੇ
ਹਾੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਪਵਿੱਤਰ ਹੰਝੂ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁੱਲ
ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ
ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ
ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਿਰੀਆ
ਗੁਲਾਬਾ
ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ
ਤਿਆਗ
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਤ