Punjabi Stories/Kahanian
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ
Hari Singh Dilbar

Kassi Da Pani Giani Hari Singh Dilbar

ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ

ਠੱਕਰ ਵਾਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ
ਗੰਗੀ ਦਾ ਕੋਠਾ
ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਕੇਸੂ ਸੜਦੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣੈਂ
ਫੁੱਲਾਂ-ਲੱਦੀ ਰੱਖੜੀ
ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ
ਛਵ੍ਹੀਆਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ
ਮੇਰੀਓ ਲਾਲੜੀਓ
ਉਜਾੜਾ
ਤਾਰੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ
ਟੱਲੀਆਂ ਚੁਪ ਸਨ
ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ