Punjabi Stories/Kahanian
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ
Hari Singh Dilbar

Massia De Deeve Giani Hari Singh Dilbar

ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ

ਕੂੰਜਾਂ ਉੱਡ ਚੱਲੀਆਂ
ਨਿਹਾਲਾ
ਝੰਡਾ
ਬੱਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
ਇਹ ਜੋਬਨ ਕਿਸ ਲਈ
ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਕੁੜੀ
ਚਿੱਤਰਕਾਰ
ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ
ਮੱਸਿਆ
ਮੋਤੀ
ਪੀਲਾ ਆਥਣ
ਤਾਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁਹ
ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ
ਸਾਡਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ