Punjabi Stories/Kahanian
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ
Giani Gurmukh Singh Musafir

Sabh Hachha Giani Gurmukh Singh Musafir

ਸਭ ਹੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ

ਸਸਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਸਭ ਹੱਛਾ
ਗੁਟਾਰ
ਚੁਸਤ ਮਹਿਕਮਾ
ਆਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ
ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਮਿੱਤ੍ਰ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਲੀੜਾ
ਡਾਕੂ
ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ