ਪੰਚਤੰਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
Panchtantra Stories in Punjabi

ਕਾਂ, ਬਾਜ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਅਕਲਮੰਦ ਹੰਸ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਨੀਲਾ ਗਿੱਦੜ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਖ਼ਰਗੋਸ਼, ਮੂਰਖ ਹਾਥੀ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ-ਪੰਚਤੰਤਰ
ਲਾਈਲੱਗ-ਪੰਚਤੰਤਰ