Lochan Singh Bakshi
ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ

ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਨ । ਲੋਚਨ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ', 'ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ', ਤੇ 'ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ : ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ

Paap Punn Ton Pare : Lochan Singh Bakshi